Forside > Slik ble Lars klinisk sosionom

Slik ble Lars klinisk sosionom

Les hvordan Lars gikk fra bachelorutdanningen til klinisk sosionom-jobb. Det refereres til FOs kriterier underveis.

Utdanning

Lars fullfører en bachelorgrad i sosialt arbeid ved NTNU Trondheim.

Jobb før videreutdanning

Etter studiene får han jobb i Trondheim Kommune som sosionom. Arbeidshverdagen bærer mest preg av papirarbeid. Han får innsikt i sosialtjenesteloven under oppfølging av ungdom. (Jfr. 1.2 omfang)

Lars synes det er mest givende å jobbe direkte med mennesker og søker seg bort.

Etter 1 år i kommunejobben får han ny jobb. (Jfr. FO-kriterier 1.2 omfang)

Slik ble Lars klinisk sosionom

Lars begynner som sosionom i sosionomavdelingen på St. Olavs Hospital. Han stortrives med å jobbe direkte med mennesker. Stillingen er klinisk rettet; med råd, veiledning og oppfølging av enkeltpasienter. (Jfr. 1.2 innhold) 

Lars jobber på St. Olavs i 3 år. Han får spesielt hjerte for pasienter med rusavhengighet. Han ønsker å spisse kompetansen sin, slik at han kan hjelpe denne gruppen ytterligere. 

slik ble Lars klinisk sosionom 2

Videreutdanning

Lars vurderer en mastergrad. Masteren vil gi han faglig tyngde. Men han blir usikker på om masteren vil gi han den kliniske kompetansen han ønsker. Han elsker å jobbe med mennesker og det er den kompetansen han vil spisse. Lars dropper derfor sin opprinnelig plan om mastergrad.

Lars søker seg inn på en klinisk rettet videreutdanning. Valget faller på Rus, avhengighet og psykiske lidelser. (Jfr. 2.1 nivå, 2.5 fordypning) Undervisning er på Høyskolen i innlandet og Lars flytter til Hamar. Studiet er 60 poeng deltid og går over 2 år. (Jfr. 2.1 nivå)

Underveis i studiet får han, som en del av studieløpet, veiledning av en høyskolelektor og en professor som begge er spesialister innen fordypningsfeltet rus. (Jfr. 3 utforming) Dette dekker de 80 timene som kreves av veiledning under videreutdanningen. (Jfr. 3. veiledning)

Arbeid under videreutdanningen

Lars får seg jobb i sosionomtjenesten knyttet til sykehuset i Hamar. Stillingen er 50% og perfekt å kombinere med studiet. (Jfr. 1.2 innhold, 2.3 arbeidserfaring)

I likhet med stillingen på St. Olavs, er jobben på Hamar klinisk rettet. På Hamar får Lars spesielt godt utbytte av tverrfaglig, gjensidig samarbeid. (Jfr. 1.2 innhold, 2.3 arbeidserfaring)

Han får også 1 time veiledning i uka, av en kollega som er klinisk sosionom. Slik plukker han med seg viktige tellende veiledningstimer. Dette gjør at veiledningen starter tidlig, slik at han kan møte kravet om veiledning strukket over minst 3 år, med minimum 4 timer veiledning i måneden. (Jfr. 3 veiledning)

Slik ble Lars klinisk sosionom 4
slik ble lars klinisk-sosionom 5

Kontakter FO

Under siste året av videreutdanningen blir Lars interessert i muligheten til å bli klinisk sosionom. Han innser at han ikke er så langt unna å møte kriteriene.

Lars leser seg opp og kontakter Fellesorganisasjonen (FO). Han får da oversikt over hva som gjenstår før han kan søke.

Ved videreutdanningens slutt har Lars dekket de 5 årene som sosionom, som kreves for å søke til klinisk sosionom. (1 år i kommunejobben, 3 år St. Olavs og 1 år under videreutdanning, der 2 år 50% blir omregnet til 1 år fulltid)

Nå mangler han ca 50 timer veiledning fra klinisk sosionom. Han trenger også å bli godkjent som faglig veileder.

Jobb etter videreutdanningen

Lars består videreutdanningen og flytter til Oslo. Han får jobb som sosionom i en stiftelse som jobber med rusproblematikk. Han er nå sosionom med videreutdanning. Men han ønsker å fullføre utdanningen som klinisk sosionom så fort som mulig.

Veiledning fra klinisk sosionom

Lars og arbeidsgiveren er enige om at det gagner begge at han blir klinisk sosionom. Arbeidsgiver betaler 2/3 av kostnadene for veiledning hos klinisk sosionom.

slik ble lars klinisk-sosionom 6

Lars får veiledning ca 5 timer i måneden. (Jfr. 3 veiledning). Slik blir han ferdig med veiledningen han mangler etter ca 1 år. Det totale antallet veiledningstimer har nå strukket seg over 3 år og møter kriteriene. (Jfr 3. utforming) (2 år under videreutdanningen og 1 år etter videreutdanningen.)

Slik ble Lars klinisk sosionom 7

Faglig veileder

For å bli klinisk sosionom er man også nødt til å kvalifisere som faglig veileder samtidig. De fleste kravene overlapper med utdanningsløpet til klinisk sosionom.

Men i tillegg må Lars ta 40 timer i veiledningsteori og metodikk. Dette gjør han ved et intensivt ukeskurs på Geilo. Kurset er i regi av FO og arrangeres nettopp for å dekke metodikk- og teorikravet. Arbeidsgiveren til Lars betaler halvparten av kostnaden av kurset.

Deretter gjennomfører han 20 timer veiledning av interesserte kolleger ved stiftelsen. En kollega som selv var faglig veileder gir han 10 timer veiledning tilbake.

Søknad og godkjenning

Når Lars har både gitt og fått veiledning i tråd med veilederkravet er han kvalifisert til å søke både som klinisk sosionom og faglig veileder. 

Han studerer kriteriene nøye og kommer fram til at han møter dem. Før han søker, forhører han seg likevel for sikkerhets skyld med en tidligere kollega som er klinisk sosionom. Han kontakter også FO for en kjapp gjennomgang av hans kvalifikasjoner og får vite at han med all sannsynlighet består.

Han får tips om å melde seg inn i FO for gratis søknad. For ikke-medlemmer er søknadsgebyret hele 5000 kr.

Nødvendige søknadspapirer og maler finner han på FOs nettsider. Han sørger også for å ha alle attester fra veiledere og arbeidsgivere vedlagt.

Cirka en måned etter søknaden får han svar - Lars er godkjent klinisk sosionom.

slik ble lars klinisk-sosionom 8
slik ble lars klinisk-sosionom 9

Jobbhverdag som klinisk sosionom

Ettersom Lars nå er klinisk sosionom er han kvalifisert til å jobbe direkte, terapeutisk med mennesker. Han fortsetter å jobbe innen rusfeltet, men trer inn i en ny rolle på arbeidsplassen.

Han får mer ansvar for oppfølging og samtaleterapi med rusavhengige og pårørende. Dette opplever han som svært givende. Endelig får han rendyrket både personlig engasjement og det faglige i å jobbe med mennesker.

Historien om Lars er en ekte historie. Arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner er byttet ut med tilsvarende for anonymisering, men beholde kontekst.

**  Klinisk-sosionom.no / Doksa anbefaler på det sterkeste å kontakte FO for gjennomgang av ditt utdanningsløp, både før og underveis i løpet. Og spesielt før din søknad til klinisk sosionom, for å sikre at du møter kriteriene. Klinisk-sosionom.no / Doksa forbeholder retten til feil i historien.

Les også

Klinisk sosionom krav

FOs fullstendige kriterier og krav for godkjenning som klinisk sosionom.

Hvordan bli klinisk sosionom

Forklaring på hvordan du blir klinisk sosionom, basert på FOs krav og kriterier.

Nyttige lenker for deg som skal bli klinisk sosionom

Kriterier, søknadsskjemaer, veiledergodkjenning, yrkesbeskrivelser og intervjuer.

Bli klinisk sosionom? Få veiledning her

Trenger du å fylle på med på veiledningstimer, akkurat som som Lars? Vi tilbyr individuell-, gruppe- eller nettbasert veiledning. FO-godkjent klinisk sosionom veileder deg.

Klinisk-sosionom.no er eid og drevet av

Doksa AS

Org nr: 9236 15 377

PB 2006 Løvenstad

Personvern

Vilkår

© 2022 Klinisk-sosionom.no / Doksa AS